Kommuner (SWE)

Kommuner har ett stort ansvar för invånarnas säkerhet, trygghet och välmående.

Ansvaret för skolor och elevers studiero är en av de viktigaste grundpelarna i samhället.

OCCDEC hjälper till att bygga grunden för en trygg och säker skolmiljö.

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”327″]

Skadegörelser Skolor

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”328″]

Kriminalitet

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”326″]

Trygghet

[/col]

[/row]

Skollagen är mycket tydlig:

3. Förebyggande insatser
3.1 Ordningsregler
Det viktigaste när det gäller att motverka skadegörelse är att arbeta förebyggande med trygghet och studiero. Enligt 5 kap. 5 § skollagen ska varje skolenhet utarbeta ordningsregler i samverkan med elever. Elevernas delaktighet skapar förutsättningar för förståelse och acceptans hos eleverna och därmed ökar chanserna att reglerna efterlevs.

[ux_banner_grid]

[col_grid span=”6″]

[ux_image id=”188″]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″]

[ux_banner height=”500px”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

Trygg Skolmiljö

OCCDEC värnar för en multikulturell, samverkande, trygg och kommunikativ skolmiljö där alla kan göra sig hörda när något händer. 

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ height=”1-2″]

[ux_image id=”209″]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ height=”1-2″]

[ux_image id=”199″]

[/col_grid]

[/ux_banner_grid]

Inkoppling av OCCDEC AI Ljudanalys till Kameraövervakning

Information till allmänhet, kommuner och statliga myndigheter gällande IMY och GDPR av Kamerabevakningslagen och OCCDEC AI.

Privatpersoner: – Inväntar skriftligt utslag av IMY –
Oregelbunden brottsstyrd kameraövervakning av OCCDEC AI omfattas av Kamerabevakningslagen, men endast en skylt med avsikten brottsförebyggande bevakning, kontaktuppgifter samt frivillig hänvisning till denna informationssida behövs.
Inget tillstånd.

OCCDEC AI aktiverar endast kameran då brott eller fara för liv uppstår, denna brottsspecifika övervakning faller endast delvis under GDPR och Kamerabevakningslagen. Av privatperson som övervakar behövs inga tillstånd.

Bolag i Sverige: – Inväntar skriftligt utslag av IMY –
Oregelbunden brottsstyrd kameraövervakning av OCCDEC AI omfattas av Kamerabevakningslagen, men endast en skylt med kontaktuppgifter, hänvisning till denna informationssida och kontaktdetaljer behövs.
Tillstånd – Inväntar skriftligt utslag av IMY -.
Myndighet i Sverige: – Inväntar skriftligt utslag av IMY –
Oregelbunden brottsstyrd kameraövervakning av OCCDEC AI omfattas av Kamerabevakningslagen, men endast en skylt med kontaktuppgifter, hänvisning till denna informationssida och kontaktdetaljer behövs.
Tillstånd – Inväntar skriftligt utslag av IMY -.

Häng och skadegörelse i och utanför fastigheten?

Vår tjänst minskar och förebygger häng och skadegörelse.

Information om hur länge personer är i tex källare eller trappuppgångar skickas över till er för åtgärd.
Uppgifterna ger er insikter om vart och när oönskade samlingar sker i era utrymmen.
Trygghetsåtgärder kan göras i realtid och ni kan följa
Övervakningen sker helt utan personuppgifter och således utan krav på GDPR. Vi kan även koppla in fler tjänster med specifika ljud:
– Buskörning på parkering
– Aktivitet på inhängnat område
– Dubbdäck på väg
– Specialanpassat för er

 

Se gärna källa från tryggfastighet.org:

Trygghetsproblem – Häng i gemensamma utrymmen

Ett återkommande problem som många fastighetsägare beskriver är att personer uppehåller sig i gemensamma utrymmen som trapphus, källare och garage. Hänget är inte nödvändigtvis kopplat till kriminell verksamhet men bidrar till otrygghet för personer som bor, vistas och verkar i området.

I de flesta fall är det unga män som tar över platserna och är högljudda och utåtagerande med konsekvensen att andra användargrupper, exempelvis äldre och kvinnor, drar sig för att vistas på dessa platser. Detta leder lätt till en negativ spiral där den sociala kontrollen minskar, vilket skapar anonymitet och en ökad risk för brott och ordningsstörningar.

tryggfastighet.org

Scroll to Top