Kommuner har ett stort ansvar för invånarnas säkerhet, trygghet och välmående.

Ansvaret för skolor och elevers studiero är en av de viktigaste grundpelarna i samhället.

OCCDEC hjälper till att bygga grunden för en trygg och säker skolmiljö.

Skadegörelser Skolor

Kriminalitet

Trygghet

Skollagen är mycket tydlig:

3. Förebyggande insatser
3.1 Ordningsregler
Det viktigaste när det gäller att motverka skadegörelse är att arbeta förebyggande med trygghet och studiero. Enligt 5 kap. 5 § skollagen ska varje skolenhet utarbeta ordningsregler i samverkan med elever. Elevernas delaktighet skapar förutsättningar för förståelse och acceptans hos eleverna och därmed ökar chanserna att reglerna efterlevs.

Inkoppling av OCCDEC AI Ljudanalys till Kameraövervakning

Information till allmänhet, kommuner och statliga myndigheter gällande IMY och GDPR av Kamerabevakningslagen och OCCDEC AI.

Privatpersoner: - Inväntar skriftligt utslag av IMY -
Oregelbunden brottsstyrd kameraövervakning av OCCDEC AI omfattas av Kamerabevakningslagen, men endast en skylt med avsikten brottsförebyggande bevakning, kontaktuppgifter samt frivillig hänvisning till denna informationssida behövs.
Inget tillstånd.

OCCDEC AI aktiverar endast kameran då brott eller fara för liv uppstår, denna brottsspecifika övervakning faller endast delvis under GDPR och Kamerabevakningslagen. Av privatperson som övervakar behövs inga tillstånd.

Bolag i Sverige: - Inväntar skriftligt utslag av IMY -
Oregelbunden brottsstyrd kameraövervakning av OCCDEC AI omfattas av Kamerabevakningslagen, men endast en skylt med kontaktuppgifter, hänvisning till denna informationssida och kontaktdetaljer behövs.
Tillstånd - Inväntar skriftligt utslag av IMY -.

Myndighet i Sverige: - Inväntar skriftligt utslag av IMY -
Oregelbunden brottsstyrd kameraövervakning av OCCDEC AI omfattas av Kamerabevakningslagen, men endast en skylt med kontaktuppgifter, hänvisning till denna informationssida och kontaktdetaljer behövs.
Tillstånd - Inväntar skriftligt utslag av IMY -.